Katarina, věk 65 let

Týdenní rozvrh pracovních směn –  ukázka využití čtení globální metodou a sociálního čtení pro klientku, která je negramotná.

Jméno: Katarina XXX
Věk: 65 let
Zaměstnání: starobni důchodkyně

Bydliště: Plzeň

Psychosociální anamnéza:

S klientkou jsem se poprvé setkala ve svém zaměstnání (sociální odbor -  pracovní úřad), Klientku mi předala kolegyně s tim, že paní by potřebovala sehnat práci. Seznámila jsem se s jejími předchozími pracovními zkušenostmi a hledala možnost pracovního uplatnění.

Klientka se narodila na východnim Slovensku. V osmdesátých letech minulého století přišla s manželem do Čech. Paní Katarina je Romka a jejím rodným jazykem je romština a slovenština. Z doby totality byla zvyklá pracovat jako uklizečka či pomocná síla v kuchyni. Po revoluci se pro ni již místo nenašlo, nicméně klientka si dokázala občas sehnat příležitostný přivýdělek.

V průběhu spolupráce vyšlo najevo několik problémů. Prvním z nich byla komunikace. Paní K. mluvila velice špatně, jak v oblasti srozumitelnosti řeči - někdy ji bylo těžké porozumět, tak i po stránce obsahové - omezená slovní zásoba a tvorba větných struktur. Paní K. evidentně rozuměla o něco více, než byla schopna sama sdělit. Klientka se vždy snažila být čistá a upravená. Je zjevné, že nemá problémy s hygienou a sebeobsluhou. Dokáže si nakoupit a jednoduché nároky běžného života zvládá. Paní K. bydlí v obecním bytě, má skromný důchod, ze kterého jí je strhávána poměrná část na exekuce. Nájemné zvládá platit.

Dále vyšlo najevo, že klientka neumi čist a psát, což nám zase komplikovalo spolupräci. Neuměla přečíst inzerát, nemohla jsem ji psát poznámky. Posledním úskalím naši spolupráce bylo zjištění,že paní K. nezná hodiny a orientuje se podle vlastních odhadů času. Nicméně oč byla spolupráce obtížnější, o to urputněji o ni paní K. usilovala a aktivně spolupracovala. Byla velice společensky založená, ráda posedávala v parku na lavičce nedaleko bydliště. Zde vždy nalezla nějakou společnost, či ji někdo doprovázel. Pomáhala jsem jí vyřešit problém ohledně kabelové televize, kterou ráda sledovala. Ne vždy ji vyšly peníze na zaplaceni. Často zmiňovala i své oblíbené pořady a seriálové hrdiny.

Při hledání, jakou sociální pomoc zajistit, jsem vnímala jako přínosné, že paní K. zvládá určité pracovní úkony. Byla schopna vytvořit si vlastní časový systém, jak chodit do práce včas. Podařilo se mi sjednat zaměstnání –  brigádu na úklid. Bohužel s nepravidelnou pracovní dobou. Neznalost hodin řešila několikahodinovým čekáním v místě pracoviště. Napadlo mě využít záliby ve sledování televize a naučila jsem orientovat se v rozvržení dne pomocí programového schématu jejích oblíbených pořadů.

Práce s rozvrhem:
S klientkou jsem prošla všechny symboly a vysvětlila co znamenají a jak je číst.


Postup:
vysvětlení symbolů:

  • začátek programu       Týdenní rozvrh znak 01
  • konec programu          Týdenní rozvrh znak 02
  • logo programu určuje, na které TV stanici pořad běží
  • znázornění programu, který jsem klientce pojmenovala
  • upozornění, že je třeba jít do práce
  • dny v týdnu jsou označeny číslicí, které klientka zná
  • sdělení prvního řádku tabulky by klientka měla číst takto: V pondělí – 1. den po neděli, až začne na Nově pořad Snídaně s Novou je třeba jí do práce.
  • znamená to, že klientka v 7,00 odejde do zaměstnání a v 7,30 bude na pracovišti

 

Katarína týdenní rozvrh