Vyšetření porozumění řeči

24. 3. 2020

Materiál určený pro potřeby odborných pracovníků speciálně pedagogických center, pedagogicko-psychologických poraden, speciálních škol a zařízení. ... čtěte dále