Individuální čítanka

Individuální čítanka by měla obsahovat soubor obrázků a slov, příp. čtecích listů, situačních obrázků apod., které žák čte a měla by reagovat na jeho schopnosti a zájmy. Proto se čítanky jednotlivých žáků od sebe mohou značně odlišovat. Neměli bychom se tedy rozhodně snažit o vytvoření nějaké univerzální čítanky /např. pro celou třídu/, ale skutečně důsledně vycházet z potřeb a zájmů každého žáka, příp. rodiny. Často slouží čítanka nejen ke čtení, ale umožňuje komunikaci s okolím.

Některé možnosti zpracování čítanek:

Chronologické řazení obrázků a slov, situačních obrázků, čtecích listů, tak jak byly osvojovány.

Níže uvedený příklad řazení je ryze orientační, ve skutečnosti vždy vycházíme z toho, jak dlouho je nutné u konkrétního žáka obrázky a slova z daného tématu osvojovat – pokud je zapotřebí více času, adekvátně zařazujeme více čtecích listů na procvičování, pokud si žák slova osvojuje rychleji, počet procvičovacích listů zmenšíme nebo je vůbec nezařazujeme. Stále máme na paměti to, že chceme, aby žáka čtení a jeho čítanka bavily, a proto netrváme na bezchybném osvojení slov.

Je třeba take počítat s tím, že někteří žáci zůstanou pouze u čtení obrázků. Obrázky a slova jsou umístěna v euroobalech, které jsou uspořádány v rychlovazači nebo v deskách s kroužkovou vazbou. Je vhodné využít euroobalů, které jsou uzavíratelné, aby se zamezilo vypadávání a ztrácení obrázků a slov.

Čtecí listy a situační obrázky jsou obvykle ve formátu A4, vkládáme je také do euroobalů a následně do rychlovazače nebo desek s kroužkovou vazbou. Některé takovéto čítanky mají dvě části – obrázky a slova jsou umístěna samostatně např. v obálkách, uzavíratelných euroobalech apod. a samotnou čítanku tvoří jen čtecí listy, obsahující např. slovní spojení s A, I, jednoduché věty, krátké texty.

Možný postup /každý řádek vyjadřuje jednu stranu – euroobal/ čítanky. Čarou je vždy odděleno nové téma.

 • slova a obrázky nebo fotografie z tématu RODINA
 • situační obrázek nebo společná fotografie z tématu RODINA
 • čtecí list – přiřazování obrázků ke slovům podle vzoru
 • čtecí list – přiřazování správného obrázku nebo slova výběrem ze dvou možností
 • čtecí list – obrázková spojení se spojkou A
 • čtecí list – slovní spojení se spojkou A

 • slova a obrázky z tématu ČINNOSTI
 • čtecí list – přiřazování obrázků ke slovům podle vzoru
 • čtecí list – přiřazování správného obrázku nebo slova výběrem ze tří možností
 • čtecí list – obrázkové věty
 • čtecí list – skládání a čtení vět podle vzoru
 • čtecí list – čtení jednoduchých vět bez obrázků

 • slova a obrázky z tématu POTRAVINY
 • situační obrázek OBCHOD, práce se situačním obrázkem, hra na nákupy
 • čtecí list – přiřazování obrázků ke slovům podle vzoru
 • čtecí list – přiřazování správného obrázku nebo slova výběrem ze dvou možností
 • čtecí list – obrázková spojení se spojkou A
 • čtecí list – slovní spojení se spojkou A

 • čtecí list – slovní nebo obrázková spojení se spojkou A – kombinujeme téma POTRAVINY a RODINA
 • čtecí list – víceslovné věty s obrázky a slovy z témat RODINA, ČINNOSTI, POTRAVINY
 • krátký text např. o třech větách k situačnímu obrázku OBCHOD
 • obdobně pokračujeme u dalších témat, která postupně zařazujemeTematické zpracování čítanek

Některé čítanky jsou zpracovány ryze tematicky a vycházejí ze zájmů
jednotlivých žáků, např. o hasičská auta, jiné zpracovávají např. téma Velikonoc.

Ukázky tematického zpracování čítanek

BeranekRehtacka

Beranek1Hasic

Popelarske-autoPopelarske-auto-2

Halusky

PocitadloSkola

To-je-skola