Vaše dotazy

V této části chceme uvádět nejčastější dotazy a odpovědi na tyto dotazy

-----

Dotaz: Dobrý den, jsem maminkou Sofinky, česko-anglicky mluvící holčičky s mozaikovým Downovým syndromem. Dcera je integrována na klasické základní škole a loni začala číst metodou Sfumato. Metoda ji "sedla", ale nyní jsme si všimli, že si v hlavě vlastně takové Globální čtení zavedla sama. Proto jsem velice ráda, že jsem mohla narazit na Vaše stránky a o metodě si více přečíst. Moc děkuji za přiložené obrázky. S dovolením si je vytisknu a budu s nimi dále pracovat nejen v české formě, ale i anglické. Ráda bych Vás ještě moc poprosila o radu, kde (a zda je možné) sehnat program výuky Globálního čtení pro tablet (Ipad).  Ještě jednou moc děkuji za práci, kterou děláte a přeji vše dobré.


Odpověď:
Dobrý den, jsme moc rádi, že obrázky se Sofinkou využíváte a věřím, že nejen obrázky, ale i čtecí listy a další tipy z našeho webu se Vám budou hodit. Přiřazení jiných než českých nápisů je samozřejmostí, je výhodné, že lze doplnit nápis v jakémkoliv jazyce (už se nám ozvalo více lidí, kteří takto naše obrázky využívají, v rubrice čtecí listy jsou obrázky s německými slovy). Na iPadu je možné si "vyrobit" pomocí aplikace Book Creator vlastní čítanku s obrázky z Prvního čtení, ale i s jakýmikoliv jinými obrázky včetně fotografií. Navíc je možné ji ozvučit. Doporučuji se podívat na stránky www.i-sen.cz, kde najdete podrobné informace jak na to. Je také možno se přihlásit na kurz, kde se vše naučíte a vyzkoušíte. My na našem webu máme o tomto jen krátkou informaci a ukázku, to jste asi viděla. Viz http://www.globalni-cteni.cz/clanek/doporucujeme/

Budeme moc rádi, pokud se pochlubíte jakým způsobem naše stránky pro Sofinku využíváte a rádi Vaše zkušenosti s využitím globálního čtení u dětí s Downovým syndromem zveřejníme. Já jsem  pracovala a stále pracuji s dětmi s Ds a globální čtení používám pro rozvoj jejich komunikace od 2 - 3 let a řadu z nich jsem následně naučila i číst, takže vstupovaly do školy a už četly

-----

Dotaz: Dobrý den, mám syna s Downovým syndromem, 14 let, který stále nečte. Chtěla bych se zeptat, zda je tato metoda použitelná i v tomto věku. Domáhala jsem jí ve škole od 1. nebo 2. třídy, protože jsem viděla, že občas pozná slovo jako obrázek. Ale první paní učitelka, stále říkala, že musí postupovat podle osnov, a zkoušet to klasicky. V páté třídě jsme se k tomu konečně dostali, ale pak přešel k jiné paní učitelce, a tady jsem vůbec nepochodila. Můžete mi event. doporučit nějaké pomůcky. Nebo odborníka.


Odpověď:
Čtení s využitím globální metody je samozřejmě využitelné i ve věku Vašeho syna i ve věku starším, protože ze zkušenosti víme, že do té doby se většinou zkouší klasická výuka čtení a předpokládá se, že se dítě naučí zcela číst. Pokud se to nedaří obvykle z důvodu nedostatků ve sluchovém rozlišování (dítě neslyší jednotlivé hlásky a není schopno je spojit do slov), může se využít globální metody, kdy si dítě osvojí alespoň některá slova (mohou to být desítky slov) na základě zrakového rozlišování - tím, že jsou mu předkládána slova doplněná obrázky si dítě vlastně "zapamatuje" tvar slov. Ostatně tak to funguje i u dětí, které se dlouhodobě neúspěšně učí číst ze slabikářů - naučí se v podstatě zpaměti slova, která se stále dokola učí číst... Výhodou naší metody je, že lze lépe vybrat vhodná slova než jsou ve slabikářích. Mohou to být slova z oblastí, které jsou pro dítě důležité nebo, které ho zajímají. Pak je dítě k práci i velmi motivováno. Navíc stále může probíhat cvičení sluchového rozlišování (postup viz http://www.globalni-cteni.cz/clanek/predpoklady-pro-cteni/#Sluchová syntéza slabiková)  souběžně s výukou globálního čtení. Přečtěte si na našich stránkách příběh Pavlíny http://www.globalni-cteni.cz/clanek/pavlina-narozena-1984/. Tu jsem začala globální čtení učit skoro ve 12 letech, naučila se číst 150 slov.

Takže určitě to lze, počítají s tím i vzdělávací programy speciálních škol, takže námitka paní učitelky, že musí postupovat klasicky se nezakládá na pravdě. Je to však o lidech, jako vše.. Znám mnoho tvořivých pedagogů, kteří dětem vytvářejí čítanky na míru a usilují o to, aby děti našly svou vlastní cestu ve čtení, ale i mnoho těch, kteří odmítají udělat něco navíc a ohánějí se předpisy, případně neschopností dítěte a nespolupracujícími rodiči, přitom problém je v jejich nechuti, lenosti, pohodlnosti...U dětí s nějakým handicapem je obzvlášť důležitá dobrá paní učitelka, která je ochotna hledat a zkoušet. Zkuste hledat, ptát se jiných rodičů, jaké mají zkušenosti, jestli by pomohlo přejít k jiné učitelce v rámci školy..Co rodiče ze Společnosti Downův syndrom, nevěděli by o nějaké osvícené pedagožce z Vašeho regionu?Mrkněte sem http://www.downsyndrom.cz/kontakt/dalsi-organizace-ds.html.  Jinak je veškerý postup výuky popsán na našem webu, učební pomůcku lze zakoupit v nakladatelství Parta.

-----

Dotaz: Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jak vyučovat globální metodu členů rodiny u žáka s Downovým syndromem. Mám připravené kartičky s fotkami členů rodiny a žák umí pojmenovat členy "vlastním jazykem", např. bratr se jmenuje David, žák řekne "Didi". Jde mi o to, zda mám nad jeho fotku napsat jen BRATR nebo BRATR DIDI (David mi nepřijde vhodný, v tomto slovu jsou jiná písmena než Didi..). S ostatními členy rodiny je to stejné, přijde mi škoda nezapojit za příbuzenský vztah i jméno. Můžete mi poradit, jak mám postupovat?


Odpověď:
Je vhodné označovat členy rodiny, tak jak je dítě pojmenovává, takže bratra určitě označte DIDI, slovo BRATR, SESTRA bych rozhodně nepoužila. Pokud ostatní osoby pojmenovává MÁMA,TÁTA,BABI,DĚDA atd. i když s nedokonalou výslovností, označte je těmito slovy. Pokud pro jejich pojmenování používá vlastní jména, použijte je (podobně jako DIDI). Dvouslovnému označování bych se pokud možno vyhnula, např. slovo BABI může použít pro obě babičky a obvykle se dobře vyslovuje. Je lépe vše spíše zjednodušit a použit to označení, které používá sám žak -asi neříká bratr DIDI, ale jen DIDI.

-----

Nejdříve bych chtěla poděkovat za vaše stránky, které využívám pro své žáky ve speciální třídě. Díky globální metodě zvládáme čtení sice na základní úrovni, ale i to je velký pokrok. Protože začínáme skládat ze slov jednoduché věty, měla bych takový námět - zda byste mohli mezi slova zařadit také sloveso "mít", resp. "má". Slůvko by se hodilo pro skládání vět se třemi slovy, např. Máma má jablko, apod.


Odpověď:
Dobrý den,
jsme moc rádi, že využíváte naše stránky pro své žáky. Co se týče Vašeho podnětu o zařazení slovesa MÍT nebo MÁ do výuky, tak my s tímto slovem samozřejmě ve výuce pracujeme, dokonce se používá opravdu velmi často, děti ho již mnohdy znají z předchozí neúspěšné výuky analyticko-syntetickou metodou. Je součástí části Procvičování, konkrétně části Čtení vět s doplňkovými slovy (formuláře 24 - 27). Viz http://www.globalni-cteni.cz/vytvorit-formular/cteni-vet-s-doplnkovymi-slovy/. Kromě toho je toto sloveso součástí jednoduchých textů v části Jednoduché texty k situačním obrázkům http://www.globalni-cteni.cz/vytvorit-formular/jednoduche-texty-k-situacnim-obrazkum/. Všude lze navíc vytvářet vlastní texty s využitím slova MÁ. V části Metodická doporučení viz http://www.globalni-cteni.cz/clanek/postup-vyuky/#Metodická doporučení, je krátká pasáž věnovaná využití tohoto slova, doplněná ukázkami čtecích listů vyrobených dětem na míru, ještě před vznikem webových stránek nebo s využitím slov a obrázků, které nemáme v databázi. V části Ukázky čtecích listů je využití slova MÁ pro čtecí listy s mincemi. Takže skládat věty o 3 i více slovech jak o tom píšete, pomocí našich stránek lze. Vy jste patrně měla na mysli samostatný obrázek pro slovo MÁ? Ten skutečně v současné době není a ani v minulosti jsme o něm neuvažovali kvůli abstraktnosti takového obrázku - děti schopné pochopit abstraktní obrázek představující sloveso MÁ, jistě pochopí kartičku se slovem MÁ. Tak jsem vždy postupovala já ve výuce - mezi dva obrázky jsem položila slovo MÁ, nejprve dítě četlo jen obrázky, MÁ jsem četla já a postupně se dítě naučilo číst i MÁ. Dítě, které nemluví, ale čte pomocí znaku do řeči mi ukáže v tříslovné větě první obrázek, slovo MÁ přečtu já, dítě mi slovo ukáže v textu a poslední obrázek opět ukáže pomocí znaku.

-----

Dotaz:  Existuje nějaká kniha (pohádka nebo komiks) pro žáky, kteří se učí globální metodou. Našly jsme v obchodě dvě knihy psané velkými písmeny, ale ty se mi zdají složité. Nemáte nějaký tip?


Odpověď: Existuje čítanka pro ZŠ Učíme se číst (autorkou je J. Wágnerová), která využívá genetickou metodu a v první části pracuje pouze s hůlkovými písmeny. Kromě samotné čítanky ještě existuje publikace Čítanka pro prvňáčky viz http://www.martinus.cz/?uItem=249305&gclid=CIPD-bDAqNACFcW4GwodlWADYA# . Obsahuje jednoduché příběhy ze života dětí psané velkými písmeny. Prohlížela jsem si to na internetu a docela se mi to líbilo, mrkněte na to. Jinak lze opět využit našich jednoduchých textů, které lze doplnit vlastními větami příp si sestavit pod situačním obrázkem text vlastní. Já jsem hodně dětem vytvářela vlastní texty s jejich jmény, jmény spolužáků a slovy, které četly, protože to je vždycky individuální záležitost vzhledem k tomu, že každé dítě čte jiná slova. Příklady individuálních čítanek jsou na našich stránkách, měly by vycházet i ze zájmu dětí. Těžko lze vytvářet univerzální čítanky, když chceme dítěti vybrat ke čtení určitá slova, která pro něj budou funkční a víme, že se jich třeba naučí jen omezený počet (viz příběh mé žákyně Pavlíny v rubrice Příběhy). Jiné je to, když má dítě potenciál na úplné zvládnutí čtecích dovedností - odpovídala jsem v minulém dotazu Pokročilá metodika. A možná ještě jeden tip, zvažte podle Vašich žáků - vytvořili jsme moc pěkné metodiky pro praktické školy dvouleté, které pracují s hůlkovými písmeny. Jsou tam jednoduché texty a spousta fotek a témata třeba Nakupování, vaření, úklid atd. Jsou to učebnice Uklidové práce a Údržba prádla a šití http://www.svitani.cz/kategorie-108&clanek-226-vyukove-materialy-pro-prakticke-skoly-dvoulete

-----

Dobrý den, chci poprosit touto cestou o konzultaci ohledně konkrétní situace, pokud by to bylo možné. Absolvovala jsem u paní Hemzáčkové a Peškové seminář Matrixu i Sociální učení. Za oba semináře moc děkuji, velmi mě obohatili o pomohli v praxi. Pracuji na ZŠ, kde mám na starosti chlapce s kombinovaným postižením (DMO, sluchová vada, zraková vada, LMP), 7 let, dítě absolvuje podruhé PT. Bohužel se chlapec naučil používat funkčním způsobem křik a matka nespolupracuje při nácviku funkční komunikace, odmítá komunikační knihu s odůvodněním, že chlapec znakuje. Křik máme na denním pořádku, např. když se mu soustavně 1 dospělý nevěnuje, v místnosti je osoba, na kterou není zvyklý. Pokud není chlapci vyhověno, dostavuje se afekt, agrese namířená proti nám nebo nábytku. Matka u psychologů afekty popírá, agresi rovněž. Autismus na základě takto zkreslených informací vyloučen. Speciální pedagog SPC doporučuje "vytváření hranic" - při agresi dítě plácnout, matka ale odmítá, aby pedagogičtí pracovníci dítě bili. Zároveň máme od této speciální pedagožky příkaz zařadit v rámci inkluze dítě do třídy. Dosud byl z výše popsaných důvodů vzděláván individuálně. Dosud jsme důraz kladli na strukturované učení, funkční komunikaci, vizualizaci a předcházení afektům, teď po vyloučení autismu máme příkaz klást důraz na vytváření hranic, dítě se v chování výrazně zhoršilo. Nevím co dál, jsem jako učitel v depresi, neboť jsem donucena používat prostředky, které agresi dítěte zhoršují a navíc jsou agresi a afektům dítěte vystavovány teď už i ostatní děti. Napadá Vás cokoliv, čeho bych se teď mohla chytit? Budu ráda za jakoukoliv radu.


Odpověď je (vzhledem k malému množství informací o dítěti) spekulativní a “dát radu” jak eliminovat projevy nevhodného chování je nanejvýš problematické.

Zde nabízíme náhled, jak by bylo možné daný problém řešit:

Důkladná analýza a souhrn informací o dítěti:

 • původ a příčina kombinovaného postižení (např. předčasné narození, pre/peri/postnatální komplikace ….)
 • uvedená zraková vada (např. funkční vyšetření zraku – může být příčinou odmítání komunikační knihy s grafickými symboly.....)
 • uvedená sluchová vada (např. diferenciace zvuků, hlasů a s tím související obsah receptivní a expresivní řeči – Vyšetření porozumění řeči nebo test komunikačného správania TEKOS))
 • motorika (např. napodobí předvedený pohyb, ukazuje, uchopuje....)
 • použít výsledky Komunikačního profil MATRIX (používané komunikační prostředky, vývojová úroveň komunikace, jaké důvody komunikace splňuje....)
 • požádat maminku o seznam gest a znaků, které doma ke komunikaci využívají (např. jednotlivé znaky vyfotografovat a uvést jejich význam....)
 • sestavit si velmi podrobný a konkrétní záznam situací, kdy dochází k nevhodnému chování (např. chce pouze přítomnost osoby?, chce změnu činnosti, akce?, chce pokračovat v přerušené činnosti? Viz otázky Matrix...)
 • pokud jste používali “strukturované učení”, poznamenejte si konkrétní situace CO / KDY / JAK bylo funkční
 • pokud SPC doporučuje “vytváření hranic” je nutné si stanovit konkrétně CO / KDY / JAK


Příklad nácviku nového/jiného modelu chování.

 • přeruším “náhle” oblíbenou činnost právě prováděnou
 • při křiku reaguji okamžitě a hned nabízím příslušné gesto, podle situace (např. JEŠTĚ)
 • je zapotřebí si uvědomit, že zavedení určitého modelu komunikačního chování pro změnu, je nutné provádět opakovaně, se stejnými pokyny a postupy – tzn. že stejně postupují všichni, kteří s dítětem přicházejí do styku


Za nejdůležitější považujeme sestavení Komunikačního profilu Matrix jehož výsledky mohou naznačit možnosti řešení problému nevhodného chování. Příčinou nevhodného chování může být nevhodně volená vzájemná komunikace.

Rozhodně nedoporučujeme vytvářet hranice pomocí fyzických trestů. Naopak doporučujeme držet se těch postupů, které Vám fungovaly bez ohledu na diagnózu - tedy pokud fungovalo strukturované učení a další postupy, které byly funkční, rozhodně je neopouštět a před speciální pedagožkou z SPC  si je obhájit.

-----

Pokročilá metodika

Dobrý den, mám ve třídě žákyni, která pracuje globální metodou. Jde jí to pěkně, zvládá řadit naučená slova k obrázkům i do vět, umí je opsat a některá píše i sama. Ráda bych se dozvěděla, jak s ní můžu pracovat dál. Jak se z žáka, který čte slova nejprve globálně, stane čtenář, který dokáže přečíst i nové slovo? A jak si poradit s tvaroslovím (lavička - na lavičce)?

Základní otázka, kterou je třeba si položit je, zda vaše žákyně zvládá sluchové rozlišování jednotlivých hlásek ve slovech, protože to je předpoklad úplného zvládnutí čtecí dovednosti. Lze to s úspěchem trénovat i během práce s obrázky a slovy. Já sama ve své práci s dětmi, když vidím u dítěte potenciál pro rozvoj sluchového vnímání a to, že si začíná všímat jednotlivých písmen, zařazuji tato cvičení do běžné výuky čtení s využitím globální metody (práce s obrázky a slovy). Například když přikládáme slova k obrázkům v rámci tématu, hláskuji jednotlivá slova a dítě mi podá správný obrázek, je-li slovo delší a dítě toto zatím nezvládá, mohu slovo slabikovat, případně kombinuji hlásky a slabiky, např. k -y -ta -ra. Zároveň vedu dítě k tomu, aby si všímalo jednotlivých písmen, nejčastěji si jako první zapamatuje A,I, které používáme jako spojky, dále pak M a ostatní samohlásky. Upozorňuji i na to, že písmena se ve slovech opakuji, např. najdi kde je A v těchto slovech atd. Cvičení k rozvoji sluchového vnímání, která popisuji máme na našich webových stránkách viz Sluchová syntéza slabiková. Pod názvem sluchová syntéza slabiková a hlásková. Cvičení lze různě modifikovat podle schopností dítěte, velmi důležitá je vizuální podpora pomocí obrázků z Prvního čtení.

Pokud má vaše žákyně potenciál pro rozvoj sluchového vnímání, může se samozřejmě časem naučit úplně číst v souladu s postupem výuky u globální metody čtení a číst tedy i úplně nová slova, bez podpory obrázků (popis též na našem webu). Pak samozřejmě zvládne i slova v jiném tvaru, protože při jejich čtení už využije sluchové vnímání hlásek. My obvykle ve výuce využíváme z globální metody pouze její část - tedy tzv. období paměti, kdy jsou dítěti předkládána slova (v našem případě doplněna obrázky) a ono si je má zapamatovat - to probíhá na základě zrakového vnímání. To právě umožňuje "číst" dětem, které mají obtíže ve sluchovém vnímání. Některé děti jsou schopny toto období překonat a sluchové vnímání dozraje, ty se naučí číst, řada dětí však své problémy ve sluchovém vnímání není schopna v důsledku svého handicapu překonat vůbec. Slovo číst dávám do uvozovek, protože oni vlastně technicky nečtou, ale zapamatovali si zrakem určitý počet slov. Výhodou je, že výběr slov můžeme ovlivnit v souladu s potřebami a zájmy dítěte, na rozdíl od klasických čítanek, kde si sice děti také mohou zapamatovat (zrakem) množství slov a často se to děje, ale tato slova nemohou příliš využít.

Za svou praxi se mi již povedlo několik dětí (např. děti s Downovým syndromem) úplně naučit číst globální metodou. Vždycky jsem důsledně do výuky zařazovala cvičení sluchového vnímání - slabikovou a hláskovou syntézu. Tyto děti nastupovaly do školy, obvykle po odkladu ŠD a četly, tedy jakékoliv slovo bez doprovodu obrázků. Naopak jsem zase pracovala s dětmi, které i přes to, že si byly schopny zapamatovat velké množství slov, třeba i více než 100, stále nebyly schopny sluchového rozlišování hlásek a tak nebyly schopny číst nová slova. Těm pak dělalo problém i tvarosloví - jiný tvar slova si musely zase "zapamatovat", příp. jsme takový tvar nahradili obrázkem.

-----

Učím děvčátko s PAS čtení globální metodou. Je integrované v klasické základce. Zvládly jsme spolu jednoduché věty (Eliška jí jablko a chleba a pije čaj. Marek má kolo a klíč.) atd., čte s porozuměním, máme celkem slušnou slovní zásobu, dokonce i písmenkujeme. Ale problém je, když se slovo ve 4.pádě čte jinak než v prvním. Např. je napsáno: Lucka jí polévku s nudlemi. Tuto větu moje žákyně přečte: Lucka jí polévka s nudlemi. Podle obrázku naučeno má "polévka s nudlemi" a nechce to číst jinak.Učila se nejvíc slova, která jsou stejná ve 4. i v 1.pádě. Jak postupovat dál? Ze sloves používáme je, jí, pije, má, má rád.

Na seriózní odpověď máme k dispozici velmi málo informací, před zahájením výuky čtení jakoukoliv metodou se snažíme získat co nejvíce informací o dítěti, právě proto, abychom správně vybrali vhodný způsob výuky a případně pracovali na odstranění zjištěných potíží v oblastech sluchového (fonematická diferenciace) a zrakového vnímání, podrobně také stanovujeme (popisujeme) způsob komunikace atd. Vše je popsáno na našich stránkách v záložce Předpoklady pro čtení. Je důležité vědět zda holčička "písmenkuje", protože si zapamatovala tvar písmen (rozlišuje je zrakově) nebo zda zvládá sluchové rozlišování hlásek (předpokládám, že ne vzhledem k tomu, že jí dělá problém přečíst slovo v jiném tvaru). Mohlo by pomoci cvičení slabikové a hlááskové syntézy, popsané na našich stránkách viz  http://www.globalni-cteni.cz/clanek/predpoklady-pro-cteni/. Kromě toho předkládáme další návrhy:

 • Jednoduché pohádky, zpracované jako komiksy: příslušné pohádkové obrázky doplnit jednoduchými větami, které si zapamatuje jako celky. Jednotlivá slova hláskovat (využítschopnosti sluchové hláskové syntézy). Části rozstříhat a skládat podle daného děje, nejprve s dopomocí: učitelka hláskuje jednotlivá slůvka, dítě pak vyhledává obrázek a k němu slova na kartičkách. Pak hláskuje dítě a pomocí hláskové syntézy je přečte.Tento proces několikrát opakovat. Cílem je sestavit děj z obrázků a krátkých vět samostatně (pod dohledem).
 • Podobným způsobem lze zpracovat procesní schémata, viz publikace Čteme obrázky http://www.globalni-cteni.cz/clanek/doporucujeme/
 • Slovo, které má být v jiném gramatickém tvaru, nahradíme obrázkem - např. čtete-li větu Lucka jí polévku s nudlemi, tak slovo polévku s nudlemi nahraďte obrázkem a důsledně pojmenovávejte obrázek ve správném tvaru. Lze využít i textů kombinující obrázky a slova psaná hůlkovým písmem (např. v dětských časopisech – Sluníčko..., kniha Malované čtení atd.)
 • Můžete pokračovat v osvojování dalsích obrázků a slov z dalších témat, která máme na našich stránkách, skládat další věty, tvořit krátké texty s osvojenými obrázky a slovy, nejlépe vycházejí-li ze situací dívce známých - tzn. využijeme jména členů rodiny pro věty o jídle nebo nákupech, spolužáci v textu o škole atd. Inspirací mohou být naše situační obrázky s krátkými texty, které si můžete upravit podle svého.
 • Můžete ale vycházet i z oblastí, které dívku zajímají - televizní programy, herci, zpěváci, recepty...cokoliv vás napadne, je možné sestavit tematickou čítanku (příklady máme také na našich stránkách).

Přejeme vám ať se vám práce s holčičkou daří, tak aby to bavilo ji i Vás a věříme, že vám naše rady budou užitečné.

-----

Je možné vytvořit čtecí listy s obrázky se slovy v němčině?

Čtecí listy v němčiněČtecí listy s německými popisky lze vytvořit. Pozorně si pročtěte, jak doplňovat obrázky do různých formulářů. Např.: Přiřazování slov výběrem ze dvou - tří možností (formulář 4A nebo B). Z databáze si vyberte obrázky bez popisků.

 

 

 

 

 

 

Dobrý den, se svojí dcerou s Downovým syndromem (4 roky) se už přes rok učíme číst globální metodou. Slova ale máme napsané v malých písmenech a když jsem teď objevila Vaše stránky (moc chválim, nemají chybu), zvažuji, zda nepřejít na velká písmena. Přečteme už asi 20 slov, současně přečte písmena izolovaně a to většinou ve velkém tvaru. Mohla bych Vás požádat o radu a Váš názor.

Velké hůlkové písmo je pro zrakové vnímání jednodušší (nemá tolik drobných
detailů). Z Vašeho dotazu není zřetelné, jaký cíl u své dcerky, výukou globální
metody
čtení, sledujete:

 • rozvoj slovní zásoby?
 • komunikace?
 • technické čtení?

Domníváme se, že dotaz by zasloužil širší diskuzi.

-----

Dobrý den, chci se informovat, zda metoda globálného čtení je vhodná pro děti z MŠ, např. jako forma předčtenářské gramotnosti?

Ano, za předpokladu, že je využívána k procvičování zrakového vnímání a diferenciace tvarů na principu porovnávání "stejné x jiné". V ukázce práce s formuláři "Johanka čte potraviny" a "Johanka čte oblečení" pracovní listy doplňovala 5ti letá dívenka (s dopomocí, slovním vedením, potvrzováním správného postupu).

-----