Možnosti využití sociálního učení při práci s žáky v ZŠ speciální

Jana Pešková, Krista Hemzáčková

Metodika sociálního učení reaguje na potřeby žáků se závažnějším postižením a snaží se zpřístupnit výuku tradičních vzdělávacích dovedností určitým způsobem všem žákům. Na konci této výuky nemusí nutně stát ona konkrétní dovednost, tedy čtení, psaní nebo počty, tak jak ji chápeme my, nepostižení. Důležité je otevřít každému jeho vlastní cestu. Tato publikace si klade za cíl představit některé z možností jak toho dosáhnout. Znovu zdůrazňujeme, že nelze stanovit přesný postup, jehož dodržováním si každý žák osvojí danou dovednost. Víme, že každý žák s mentálním postižením má jiné schopnosti, ale i zájmy, zázemí, potřeby. Nelze tedy vypracovat univerzální metodiku, která by byla použitelná u všech dětí stejně, protože každý jedinec, byť se stejnou diagnózou, má své specifické potřeby. Zde již záleží na každém z nás, jakých speciálních metod a pomůcek použijeme při plánování výukové strategie. Velice si vážíme těch speciálních pedagogů, kteří svým kreativním přístupem dokážou zhodnotit nabízené metodické postupy ve prospěch svých žáků a plně využít jejich potenciál k tomu, aby se lépe orientovali v okolním světě a měli možnost se začlenit do společnosti.

Publikace je věnována sociálnímu učení v oblasti základního trivia. Metodicky je zde zpracováno sociální čtení, psaní hůlkovým písmem a sociální počty. Každé oblasti je věnována samostatná část publikace. Každá tato část je vždy uvedena teoretickými východisky, které charakterizují jednotlivou oblast sociálního učení. Následuje kapitola věnovaná nutným předpokladům pro její zvládnutí a také, jakým způsobem lze tyto potřebné schopnosti diagnostikovat, a pokud u žáka nejsou dostatečně rozvinuty, jak je nacvičovat. Tuto kapitolu považujeme za klíčovou, protože častou příčinou neúspěchu ve výuce bývá nedostatečné nebo nesprávné stanovení aktuálních schopností žáka a následně nevhodně nastavená výuková strategie.

Další kapitolu tvoří praktická část metodiky, která popisuje metodický postup čtení s využitím globální metody, psaní hůlkovým písmem a sociálních počtů, představuje vydané učební pomůcky /v případě čtení a psaní/. Metodický postup je doplněn fotodokumentací, která charakterizuje jednotlivé etapy výuky a názorně představuje různé způsoby práce s učebními pomůckami i s jednotlivými metodickými postupy.

Publikace je možno zakoupit v NÚV.

Možnosti využití sociálního učení při práci s žáky v ZŠ speciální

 

Komunikace jako osud

rozhovor s K.Hemzáčkovou v časopise (K)OUKEJ


 

Máme doma miminko do dlaně

Praktický průvodce pro rodiče předčasně narozených dětí od propuštění z nemocnice do tří let

doc. PhDr. DR.phil. Laura Janáčková, CSc., doc. MUDr. Jiří Dort, Ph.D., MUDr. Eva Dortová, PhDr. Lenka Frőmlová, Jana Knězová, Krista Hemzáčková, Mgr. Kateřina Láfová

Vydavatelství GRIFART, spol. s.r.o., Hassova 37a, 616 00 Brno

 

Tato kniha je volným pokračováním průvodce pro rodiče předčasně narozených dětí s názvem Maličké miminko. Začíná v období, kdy si již váš malý bojovník vyhrál svůj život a rodiče si ho mohou odnést konečně domů. Kniha Máme doma miminko do dlaně podrobně popisuje úskalí péče o vaše dítě a jeho vývoj. Nabízí spoustu rad a praktických tipů, které pomohou mámám, tátům a jejich nejbližším pochopit, co maličké miminko potřebuje. Průvodce nabízí konkrétní postupy a metody pro rozvíjení psychomotorického vývoje tak, aby předčasně narozené miminko zdárně rostlo a do tří let dohnalo i ty nejvypečenější děti.

Publikace je využitelná i pro rodiče, speciální pedagogy a další odborníky, kteří sledují vývoj dětí v raném věku.

 

DUHOVÝ MOST DO ZEMĚ PŘEKVAPENÍ

 

Celá publikace vznikla z velké odpovědnosti a velké lásky k dětem, obzvlášť, když je jejich vývoj ohrožen nebo omezován větším či menším hendikepem. Náměty jsou originálně a velmi kreativně zpracované do několika precizně promyšlených fází.

Rozvíjí sociální dovednosti – dítě může spolupracovat s rodiči nebo s dětmi v různorodé skupině, kde se vytvářejí vztahy vzájemné pomoci, přátelství a pocity bezpečí. Rozvíjí se jemná motorika, manipulace s prsty, orientace v prostoru.

Řazení pracovního postupu na fotografiích splňuje vytvářet důležitou schopnost sledovat strukturu děje, pracovat podle daného procesního schématu. Děti přicházejí na to, že každá  pojmenovaná věc může mít různé tvary, velikosti, barvy... Rozlišují co je stejné nebo jiné a přesto tyto věci k sobě patří. Rozvíjí se abstraktní myšlení, schopnost zobecňování.

Použití psaných slov – textu, plní funkci přípravného čtení, kde je využito vnímání celého slova (i bez znalosti písmen), tzn. čtení globálního, kdy si dítě všímá a zapamatuje si jako celky např. nápisy na potravinách, na obchodech, ulicích, tedy v okolním světě, který jej obklopuje. Při společné práci se procvičuje schopnost koncentrace pozornosti, schopnost pracovat systematicky, utvrzují se volní vlastnosti – snaha dokončit své dílo a získat zaslouženou odměnu

Neméně důležité je sledovat estetické povědomí a vědomí vítězství: „Podívejte se, co jsem dokázal!“ Zařazením stránky pro vlepování fotografií, zůstane navždy krásná vzpomínka na společné chvíle.

Přejeme kolektivu spolku UCHO, z.s. aby ve své záslužné práci i nadále úspěšně pokračovali.

 

O zkušenosti se podělíme také prostřednictvím webinářů

Webináře jsou zaměřeny na využívání iPadu jako jedné z možných pomůcek pro děti se zrakovým a kombinovaným postižením. Webináře může sledovat kdokoli, koho zajímá téma nových technologií a rozvoje zrakových dovedností a jemné motoriky. Tyto online prezentace mohou být zajímavé také pro rodiče, kteří pořídiil pro rozvoj dovedností dětí tablet s Android platformou.

Webináře od týmu EDA PLAY

Pod dohledem odborníků na zrakovou stimulaci vyvíjíme vlastní aplikace pro trénink zraku a jemné motoriky. iPad používáme dlouhodobě jako pomůcku pro stimulaci zraku v rámci rané péče, první aplikaci jsme uvedli na trh v roce 2013, další v roce 2016 a 2017. V klientských rodinách EDY používáme nejen tyto aplikace, ale i aplikace dalších vývojářů. Více o činnosti naší neziskové organizace EDA najdete na www.eda.cz.

O zkušenosti s využitím iPadu jako jedné z rozvojových pomůcek pro děti se zrakovým a kombinovaným postižením se podělí maminka holčičky se zrakovým a kombinovaným postižením, Lenka Bártová, která je také jednou z koordinátorek vývoje aplikací EDA PLAY pro trénink zraku a jemné motoriky.

 

Řeč rukou – Znak do řeči

Autorky: Libuše Kubová a Renata Škaloudová

Učební pomůcka s metodikou určená k podpoře vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením podle RVP pro obor vzdělání ZŠ speciální, třetí díl volné řady pomůcek pro alternativní komunikaci. Znak do řeči je praktický návod vedoucí ke zvládnutí účinného flexibilního a dostatečně otevřeného komunikačního systému znaků, který lze libovolně upravovat pro potřeby konkrétního žáka (klienta) a který oproti jiným obdobným systémům nepotlačuje přirozený řečový rozvoj. Publikaci mohou využít nejen učitelé a vychovatelé, ale i rodiče a všichni ostatní, kteří přicházejí do styku a pracují s jedinci, kteří mají obtíže s tvořením slov nebo různá další omezení, která jim komunikaci velmi ztěžují.

Formát A4, rozsah 64 listů s přebalem. 1. vydání. Naše cena s DPH 211,60 Kč

Nakladatelství Parta

 

Využití globálního čtení v iPadu

Mgr. Lenka Říhová, zástupkyně ředitelky Speciální základní školy Poděbrady nám napsala:

Využíváme toho, že obrázky z Prvního čtení /dostupné na těchto stránkách/ děti dobře znají v papírové podobě a využívají je v běžném čtení. Ty samé obrázky používáme k tvorbě osobních čítanek v iPadech. Jiná aplikace nám umožní buď skládat slovo podle předlohy po písmenkách nebo ho přiřazovat k obrázku globálně. Aplikace je ozvučená, takže jak jednotlivá písmenka, tak celé slovo dítě může i slyšet. Jak to vypadá, můžete vidět na obrázcích. Výhodou je, že knížky jdou doplnit hlasovým záznamem (ikonka mikrofonu) a tak děti hledají slova i podle poslechu. Na vaše stránky odkazujeme i na našich kurzech, je s podivem, že je někteří speciální pedagogové vůbec neznají. Stránky i-sen.cz - Vhodné obrázky do aplikací. Další informace naleznete na našem webu i-sen.cz, pokusím se co nejdříve uveřejnit článek, jak pracovat s vašimi obrázky...jen co mi čas dovolí :). Skvělé na tom je, že manipulace s obrázky a písmenky je mnohem jednodušší i pro děti s tělesným postižením, které mnohdy nejsou schopny papírový obrázek vzít do ruky...na iPadu stačí lehce přetáhnout.

Díky za vaši práci.

Využití globálního čtení v iPodu 1 Využití globálního čtení v iPodu 2 Využití globálního čtení v iPodu 3

Nabídka výukových materiálů pro žáky základní školy speciální

Na těchto materiálech se odbornou a metodickou supervizí podílely autorky těchto webových stránek Jana Pešková a Krista Hemzáčková. Pracovní listy pro výuku čtení využívají globální i sociální čtení, pracovní listy pro výuku psaní velmi zdařile doplňuji Hůlkovou písanku podrobným rozpracováním průpravných a uvolňovacích cviků.

Více informací a možnost objednání na svitani.cz

 

 

 

 

Čteme obrázky – procesní schémata, Krista Hemzáčková a Libuše Kubová

29. 1. 2012

Čteme obrázky – procesní schémata, Krista Hemzáčková a Libuše KubováUčební pomůcka Čteme obrázky – komunikační systém tvořený návodnými kresbami – procesními schématy je 2. dílem volné řady pomůcek pro alternativní komunikaci. Obsahuje rovněž metodiku a doporučení pro výuku sociálního čtení s využitím procesních schémat. Procesní schémata  jsou tvořena soubory zobrazených strukturovaných činností. Jsou především určena žákům s mentálním postižením různého stupně, žákům s postižením v oblasti autistického spektra a žákům s narušenou komunikační schopností. Lze je využít také v chráněných dílnách, v chráněném bydlení i v domovech pro osoby se zdravotním postižením.

Procesní schémata obsahují tematické oblasti: Osobní hygiena (13 činností); Práce v domácnosti (16 činností); Vaření, stolování (13 činností); Žijeme ve společnosti (7 činností); Jednoduché pracovní postupy (11 činností). Formou jsou volné pracovní listy, které lze upotřebit podle individuálních potřeb žáka (klienta). Počet zobrazení je ovlivněn složitostí struktury procesu. Jednotlivé obrázky nejsou opatřeny žádným textem, lze je však doplnit podle schopností a potřeb tak, aby pojmenování zobrazení odpovídalo úrovni rozumových schopností žáka (klienta). Důležité části v černobílém obrázku jsou zvýrazněny širší linií. Soubor ilustrovala Jitka Müllerová.

Formát A4, rozsah 62 listů s přebalem. 4. vydání. Doporučená cena 218 Kč.

Nakladatelství PARTA, s.r.o.

 

Řeč obrázků – piktogramy, Libuše Kubová

29. 1. 2012

Řeč obrázků, Libuše Kubová, nakladatelství PartaUčební pomůcka Řeč obrázků, komunikační systém tvořený obrázkovými symboly – piktogramy je 1. dílem volné řady pomůcek pro alternativní komunikaci. Soubor 765 piktogramů na 51 listech je rozdělen do tematických celků: rodina; části těla; věci osobní potřeby, oblečení, nábytek, vybavení; nářadí; školní potřeby a činnosti; domácí práce; kuchyně, nádobí; koupelna; potraviny, pokrmy, pečivo, nápoje; živočichové; hračky; příroda, zahrada, počasí; sport, volný čas, hudba; pocity; povolání; doprava, dopravní prostředky; domov, život ve městě; činnosti; opak, odlišnosti, stavy, otázky; umístění; počítání; různé; roční období, měsíce, dny v týdnu, tvary.

Učební pomůcka obsahuje i metodickou příručku, která poskytuje učitelům a všem dalším zájemcům popis komunikačního systému a souhrn pokynů k výuce a používání piktogramů. Nechybí ani praktické náměty a podněty k výuce čtení pomocí piktogramů, dále pak i 13 obrazových příloh, které prezentují vybrané praktické ukázky práce s piktogramy přímo ve výuce i možnosti dalšího jejich využití. Piktogramy jako jazykový program usnadňuje komunikaci a rozvoj řeči u dětí i dospělých s mentálním či vícenásobným postižením.

Formát A4, rozsah 51 listů s přebalem. 1. vydání. Doporučená cena 218 Kč.

Nakladatelství PARTA, s.r.o.

 

SET UČEBNIC METODIKY REHABILITAČNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Metodiky vzdělávání  žáků dle Rehabilitačního vzdělávacího programu (určena pro žáky s mentálním a kombinovaným postižením)

Učebnice najdete na na stránce svitani.cz

 

Učební materiály pro výuku žáků praktických škol dvouletých

Učebnice najdete na na stránce svitani.cz

Učební materiály, v nichž se uplatňují prvky sociálního čtení, hůlkové písmo i sociální počty a které jsou zamýšleny i pro studenty s obtížemi ve čtení, psaní i počtech. Jako odborné konzultantky se na jejich tvorbě podílely Jana Pešková a Krista Hemzáčková.

  • DÍLENSKÉ PRÁCE
  • PRÁCE NA ZAHRADĚ
  • ÚKLIDOVÉ PRÁCE
  • RODINNÁ A ZDRAVOTNÍ VÝCHOVA - NIŽŠÍ ÚROVEŇ
  • RODINNÁ A ZDRAVOTNÍ VÝCHOVA - VYŠŠÍ ÚROVEŇ
  • ÚDRŽBA A ŠITÍ 1
  • ÚDRŽBA A ŠITÍ 2