Profil autorů

HonzaJan Jiřík

Absolvent střední keramické školy je kreslíř a autor ilustrací v několika učebnicích, které jsou určeny dětem s postižením:

 • První čtení – s využitím globální metody
 • Hůlková písanka aneb od čar a oblouků k hůlkovým písmenům
 • Je nás pět – cvičebnice počtů s omalovánkami pro speciální školy

Jan Jiřík opustil tento svět v roce 2017, ale přesto je stále s námi prostřednictvím svých obrázků, které každý den používají a radují se z nich stovky dětí, jejich rodiče i učitelé.

 

 

Krista HemžákováKrista Hemzáčková

Pracovala od roku 1961 jako učitelka ve Zvláštní škole. Od roku 1994 jako speciální pedagog ve Speciálně pedagogickém centru pro děti s mentálním postižením /oblast včasné a rané péče/, se zaměřením na alternativní a augmentativní komunikaci. Od roku 1999 je v důchodu. Od té doby působila jako:

 • Speciální pedagog v Centru vývojové péče při neonatologickém oddělení FN Plzeň.
 • Externí vyučující na Pedagogické fakultě Západočeské university v Plzni.
 • Metodický a odborný supervizor v rámci projektu "Učit (se) nás baví…!", spolufinancovaného EU.
 • Odborný supervizor Střediska pro ranou péči Plzeň, o. p. s.
 • Lektor Národního ústavu pro vzdělávání.
 • Odborný konzultant projektu "Prakticky do života..!" realizovaného v Základní a Praktické škole Svítání, Pardubice.

Kromě toho se věnovala vytváření učebních pomůcek a metodických materiálů a tvorbě individuálních čtecích materiálů. Lektorsky působila pro Logopedickou společnost, Pedagogickou fakultu MU Brno atd.

Publikace:

 

PhDr. Jana Pešková, Ph.DJana

Od roku 1994 pracovala jako učitelka v Základní škole speciální, od roku 2005 působila jako externí lektorka speciálně pedagogické intervence a rozvoje komunikace u dětí předškolního věku s Downovým syndromem. V roce 2005 ukončila doktorandské studium a obhájila dizertační práci Alternativy ve vzdělávání dětí s mentálním postižením. Působila jako:

 • Metodický a odborný supervizor v rámci projektu "Učit (se) nás baví…!", spolufinancovaného EU.
 • Lektor Národního ústavu pro vzdělávání.
 • odborný konzultant  projektu "Prakticky do života..!" realizovaného v Základní a Praktické škole Svítání, Pardubice.

V souačasné době pracuje jako:

 • Speciální pedagog a logoped v denním stacionáři Dětské centrum Paprsek v Praze.

Kromě toho se věnuje vytváření učebních pomůcek a metodických materiálů a tvorbě individuálních čtecích materiálů. Lektorsky působila pro Logopedickou společnost, Pedagogickou fakultu MU Brno atd.

Publikace: