Profil autorů

HonzaJan Jiřík

Absolvent střední keramické školy je kreslíř a autor ilustrací v několika učebnicích, které jsou určeny dětem s postižením:

 • První čtení – s využitím globální metody
 • Hůlková písanka aneb od čar a oblouků k hůlkovým písmenům
 • Je nás pět – cvičebnice počtů s omalovánkami pro speciální školy

 

 

 

Krista HemžákováKrista Hemzáčková

Pracovala od roku 1961 jako učitelka ve Zvláštní škole. Od roku 1994 jako speciální pedagog ve Speciálně pedagogickém centru pro děti s mentálním postižením /oblast včasné a rané péče/, se zaměřením na alternativní a augmentativní komunikaci. Od roku 1999 je v důchodu. V současné době pracuje jako:

 • Speciální pedagog v Centru vývojové péče při neonatologickém oddělení FN Plzeň.
 • Externí vyučující na Pedagogické fakultě Západočeské university v Plzni.
 • Metodický a odborný supervizor v rámci projektu "Učit (se) nás baví…!", spolufinancovaného EU.
 • Odborný supervizor Střediska pro ranou péči Plzeň, o. p. s.
 • Lektor Národního ústavu pro vzdělávání.
 • Odborný konzultant projektu "Prakticky do života..!" realizovaného v Základní a Praktické škole Svítání, Pardubice.

Kromě toho se věnuje vytváření učebních pomůcek a metodických materiálů a tvorbě individuálních čtecích materiálů. Lektorsky působila pro Logopedickou společnost, Pedagogickou fakultu MU Brno atd.

Publikace:

 • Početnice pro speciální školy Je nás pět /nakladatelství PARTA/
 • První čtení - výuka čtení s využitím globální metody /nakladatelství PARTA/
 • Hůlková písanka /nakladatelství PARTA/
 • Speciálně pedagogické vyšetření pro zhodnocení impresivní řeči a impresivních jazykových schopností /IPPP ČR/
 • Možnosti využití sociálního učení v základní škole speciální /IPPP ČR/
 • Čteme obrázky - procesní schémata /nakladatelství Parta/

 

PhDr. Jana Pešková, Ph.DJana

Od roku 1994 pracovala jako učitelka v Základní škole speciální, od roku 2005 působila jako externí lektorka speciálně pedagogické intervence a rozvoje komunikace u dětí předškolního věku s Downovým syndromem. V roce 2005 ukončila doktorandské studium a obhájila dizertační práci Alternativy ve vzdělávání dětí s mentálním postižením. V současné době pracuje jako:

 • Speciální pedagog a logoped v DC Paprsek v Praze.
 • Metodický a odborný supervizor v rámci projektu "Učit (se) nás baví…!", spolufinancovaného EU.
 • Lektor Národního ústavu pro vzdělávání.
 • odborný konzultant  projektu "Prakticky do života..!" realizovaného v Základní a Praktické škole Svítání, Pardubice.

Kromě toho se věnuje vytváření učebních pomůcek a metodických materiálů a tvorbě individuálních čtecích materiálů. Lektorsky působila pro Logopedickou společnost, Pedagogickou fakultu MU Brno atd.

Publikace:

 • První čtení - výuka čtení s využitím globální metody /nakladatelství PARTA/
 • Hůlková písanka /nakladatelství PARTA/
 • Obligatorní diagnozy a obligatorní diagnostika ve speciálně pedagogickém centru pro děti a žáky s mentálním postižením. In Obligatorní diagnozy a obligatorní diagnostika ve speciálně pedagogických centrech, A.Kucharská a kol. /IPPP ČR/
 • Možnosti využití sociálního učení při práci se žáky v ZŠ speciální /IPPP ČR/