Příběhy


Petra, narozena 1984

Osobní anamnéza: prenatální a perinatální komplikace, porodní asfyxie, navštěvovala  speciální mateřskou školu, po ročním odkladu nastoupila do ZvŠ. Pro nezvládání  osnov první třídy, přesto, že jí opakovala, byla vřazena na doporučení Speciálně pedagogického  centra/SPC/ do pomocné školy, kterou navštěvuje již téměř 7 let.  ... čtěte dále ....

 

Martin, nar. 1990

Osobní anamnéza: dlouhotrvající porod a porodní asfyxie byly pravděpodobně příčinami závažného organického postižení psychomotorických funkcí na bázi DMO, kvadruparézy. Jedná se o dyskynetickou formu kombinovanou s prvky spastickými, nejvíce jsou retardovány motorické a řečové funkce, výrazně porušena pohyblivost mluvidel a zvládání slinotoku, dysfagie. V rehabilitační fyzioterapeutické péči byla realizována Vojtova metoda již v raném věku.  ... čtěte dále ....

 

Katarina, věk 65 let

Týdenní rozvrh pracovních směn –  ukázka využití čtení globální metodou a sociálního čtení pro klientku, která je negramotná... čtěte dále ....

 

Alternativní výuka čtení s využitím globální metody u dětí s DMO

I přes největší úsilí a snahu se u některých žáků s dětskou mozkovou obrnou stává, že analyticko-syntetickou metodu čtení nezvládnou. Buď jim v tom brání mentální postižení, nebo neschopnost řeči, nebo obojí. Alternativní možností je výuka čtení s využitím globální metody. ... čtěte dále ....