Využití obrázků a slov

z našich stránek na iPadu v aplikaci Bitsboard pro výuku čtení a psaní

Bc. Janka Kociánová, speciální třída ZŠ a MŠ Kamýk nad Vltavou

 

Pracovní listy

využívající obrázky z Prvního čtení v kombinaci se znakem do řeči

Bc. Janka Kociánová, speciální třída ZŠ a MŠ Kamýk nad Vltavou

Barvy ZŠ a MŠ Kamýk nad Vltavou

Jídlo ZŠ a MŠ Kamýk nad Vltavou

 

Pomůcka pro klienta chráněné dílny

Pomůcka pro klienta chráněné dílny. Cílem je postup nácviku zapamatování tištěného slova pro označení pracovních předmětů.

 

Individuální "čítanka" pro sociální čtení

Individuální "čítanka" pro sociální čtení.

 

Seminární práce Jaroslava Tichého

Velmi zajímavá seminární práce Jaroslava Tichého, studenta oboru Sociální práce a sociální politika. Názorně ukazuje využití obrázků těchto webových stránek upravených jako reliéfní tabulky pro klienta s kombinovaným postižením. Sledovaný cíl práce je možnost uplatnit sociální učení (čtení) a zlepšení komunikačních dovedností.

 

Práce Bc. Hany Číšecké

Bakalářská práce: Rozvoj grafomotoriky u dětí s mentálním postižením v předškolním věku

Diplomová práce: Grafomotorická příprava na výuku matematiky na základní škole speciální

 

Světlana Habudová

MŠ pracující v programu "Začít spolu", Ostrava-Poruba

Uvažovala jsem, jak popsat práci s dětmi a zvolila jsem ukázku na tematickém bloku. Vše jsem převedla do souboru, kde je tematický plán všech činností s dětmi, moje vlastní pracovní listy a na konci je ukázka vypracovaných pracovních listů z vašeho webu globálního čtení.

 

Mgr. Jaroslava Marková a Mgr. Martina Střechová

Dobrý den,

v příloze posílám slíbené pomůcky vytvořené pomocí vašich stránek. Samozřejmě využíváme i předchystané formuláře, ale to je asi všude stejné. Obrázky využíváme i v programu Smart na interaktivní tabuli.

Děkujeme za báječnou pomůcku a těšíme se na další obrázky.

 

Z jiného světa

internetové stránky zjinehosveta.cz

 

Pracovní list obrázků a slov v kombinaci se zobrazeným manuálním znakem

Pracovní listy využívající hůlková písmena a zobrazenou prstovou abecedu

 

Reedukace fonematické diferenciace

Chlapec s narušenou komunikační schopností (využívá symboly AAK) pomocí zvukového spínače a fotografiemi artikulačního obrazu určuje počáteční hlásku zobrazeného slova ... čtěte dále