Učební pomůcka První čtení

Metoda, kterou uplatňujeme ve výuce čtení vychází z  metody globální, ale zároveň usiluje o zachování určité návaznosti na metodu analyticko - syntetickou. Může být použita k překlenutí doby, kdy je dítě ve výuce čtení neúspěšné nebo se může stát základem sociálního čtení. Jejím hlavním cílem je stimulace  rozvoje zrakového vnímání, verbálního myšlení, záměrné pozornosti a komunikativních dovedností.  Důležitá je právě ta skutečnost, že globální metoda  umožňuje dítěti s mentálním postižením číst pomocí obrázku okamžitě celé slovo a vnímat jeho konkrétní význam. Hlavní překážkou u analyticko-syntetického postupu bylo právě to, že na počátku výuky stála písmena a slabiky, která konkrétní význam neměla. Zde je na místě zdůraznit význam obrázku, protože sama globální metoda nepřikládala obrázku jako doprovodu slova význam, protože samo slovo jako struktura písmen bylo grafickým obrazem. Výše popisovanou metodu uplatňujeme v učební pomůcce.

První čtení, kterou opakovaně vydalo nakladatelství Parta. Učební pomůcku tvoří soubor 146 obrázků se slovy, každý obrázek je ve trojím provedení a 12 situačních obrázků. Celý soubor je doplněn metodikou na přebalu. Jednotlivé obrázky vycházejí z obsahu učiva prvouky a věcného učení,  jedná se o témata Moje rodina, Škola - hračky, Potraviny, Oblečení, Kuchyně, Nábytek, Ovoce, Zelenina, Zvířata, Ptáci, Mycí prostředky – hygiena, Části těla, Nářadí, Dopravní prostředky, Příroda, Činnosti – co, kdo dělá?  Každý obrázek je v trojím provedení k další manipulaci /viz obrázek níže/.

 

Situacni obrazek

 

První obrázek je určen k vytváření leporel z řady různých obrázků nebo může být umístěn tak, aby byl dobře viditelný a dětem snadno dostupný. Slouží žákovi jako trvalá předloha a kontrola.

 

Situacni obrazek

 

Druhý je volný obrázek, od kterého je slovo později odstřiženo. Je určen k další manipulaci a k vlastnímu čtení.

Třetí, doplňující obrázek, je k rozstřižení na dvě i více částí s ohledem na schopnosti žáka. Obrázek pak slouží jako jednoduchá skládanka k procvičování skládání celku z částí a naopak. Tvary písmen jsou hůlkové, aby je bylo možno napodobovat obtahováním, modelováním, skládáním z tyčinek nebo vhodných stavebnic. Počítá se i s využitím hůlkového písma pro psaní, protože se nejsnáze napodobuje. Důležité je i sjednocení typu písmen pro čtení a psaní.

Situační obrázky zachycují jednotlivé obrázky uspořádané tematicky na společném obrázku. Jsou to Škola – třída, Domov – kuchyně, Dětský pokoj, Koupelna, Obchod – potraviny, Obchod – ovoce a zelenina, Obchod – oblečení, Na dvoře, V lese, U rybníka, V dílně, Ulice – křižovatka. Pomocí situačních obrázků se dále rozšiřují způsoby práce s obrázky z Prvního čtení.

Pro zdůraznění reality označíme předměty ve třídě jejich názvy a soubor obrázků doplníme fotografiemi členů rodiny, učitelky a spolužáků se jmény.

Výuku čtení začínáme tehdy, máme-li jistotu, že žák je schopen rozlišovat obrázky, rozumí jejich obsahu a přiřazuje je k reáliím. Pro výuku čtení není nutná aktivní slovní zásoba, úspěšně lze pracovat i s žákem, který nekomunikuje verbálně, ale disponuje určitou pasivní slovní zásobou.

Ukázka situačního obrázku Obchod - potraviny

 

Situacni obrazek