Děti ve škole

Ukázky čtecích listů 1

Ukázky čtecích listů 2

 

Čtecí list s mincemi

Ukázky čtecích listů 3

Ukázky čtecích listů 4

Ukázky čtecích listů 5

 

Pohádka Červená karkulka

Vyprávění a reprodukce pohádky – metodická doporučení.

Jak postupujeme (dodržujeme sled těchto kroků – ne vše najednou, ale postupně):

 1. Vypravujeme příběh podle obrázků (zjednodušený, bez zbytečných podrobností, v krátkých větách, volte slova, kterým dítě spolehlivě rozumí). Použijte i slova /text k obrázkům.
 2. Jednotlivé obrázky pojmenujeme (jedním slovem nebo krátkým slovním spojením).
 3. Na výzvu/pokyn „Ukaž, kde je….“ dítě vyhledá a ukáže obrázek.
 4. Obrázky i slova lze kopírovat, rozstříhat a přiřazovat co k sobě patří (srovnávací metodou – stejné/jiné)
 5. K  obrázku přiřazovat slova/text
 6. Ukázáním na obrázek nebo jeho vyhledáním odpovídá na otázky
 7. Ukázáním na slovo/text nebo jeho vyhledáním odpovídá na otázky TO ZNAMENÁ, ŽE ČTE !!!
 • jak se jmenovala holčička KARKULKA
 • co dělá Karkulka s maminkou POMÁHÁ
 • kdo zavolal Karkulku  MAMINKA
 • co si dala do košíku KOLÁČ
 • a co ještě  VÍNO
 • a co tam bylo ještě  RŮŽE
 • kam přišla / kde bydlela babička / co je tam, kde bydlí babička LES
 • koho potkala, kdo to byl VLK
 • kam vlk utíkal / kdo mu otevřel BABIČKA
 • vlk je v posteli a co dělá SPÍ
 • Karkulka přišla viděla veliké OČI
 • a ještě UŠI
 • a ještě ZUBY
 • kdo přišel a vlka střelil MYSLIVEC
 • kdo vyskočil z břicha KARKULKA
 • a potom BABIČKA
 • jaký byl den, co svítilo SLUNÍČKO
 • co bylo pak KONEC

Čtecí list pohádky vytvoříme výběrem formuláře – na www.globalnicteni.cz (17. čtení slov a slovních spojení, obrázky bez textu)

 • Pohádku lze doplňovat gesty (s charakterem manuálních znaků)
 • Pohádku lze doplňovat dalšími grafickými symboly: pocity, opaky, činnosti (slovesa)....