Diagnostický materiál Komunikační profil Matrix

Komunikační profil Matrix je hodnotící nástroj určený k přesnému stanovení způsobu komunikace daného jedince a k poskytnutí východiska pro stanovení komunikační strategie. Ve své práci ho mohou využít logopedi, speciální pedagogové, rodiče a všichni kdo pracují s jedinci s narušenými komunikačními schopnostmi.

Je určen k diagnostice jedinců jakéhokoli stáří, kteří se nachází v raných stádiích komunikace. Matrix je uzpůsoben pro jakýkoli typ komunikačního chování, včetně augmentativních a alternativních forem komunikace (AAK) a pre-symbolické komunikace (jako jsou gesta, výraz obličeje, pohled očí a pohyby těla). Je vhodný pro jedince, kteří mají jakýkoli typ či stupeň postižení, včetně těžkých a kombinovaných postižení, mentálního postižení a postižení smyslového či tělesného, tedy pro jedince u nichž se běžné diagnostické testy nedají využít. Pomocí tohoto diagnostického nástroje získáme následující informace:

 • na jaké komunikační úrovni /ze sedmi možných/ se jedinec nachází,
 • jaké splňuje důvody komunikace /ze 4 možných/,
 • jaké jsou možnosti další intervence pro daného jedince,
 • ověření úspěšnosti navržených strategických kroků.

Základním výstupem testu je jednostránkový Komunikační profil jedince a Seznam komunikačních dovedností, které nám pomohou rozhodnout jaké obecné komunikační cíle jsou přiměřené s ohledem na současné schopnosti jedince. Je možné stanovit obecný intervenční cíl (na jakou úroveň komunikace je třeba se zaměřit), a také specifický intervenční cíl (na jaké specifické komunikační chování a sdělení se zaměřit.)

SEMINÁŘE

------------------ UKONČENÉ SEMINÁŘE -----------------

DIAGNOSTICKÝ MATERIÁL KOMUNIKAČNÍ PROFIL MATRIX

Logopedická společnost Miloše Sováka

 • PhDr. Jana Pešková Ph.D
 • Kristýna Hemzáčková

Účastníci semináře se seznámí s online diagnostickým materiálem Komunikační profil Matrix, na jehož české verzi se podílely lektorky semináře.

Komunikační profil Matrix je hodnotící nástroj určený k přesnému stanovení způsobu komunikace daného jedince a k poskytnutí východiska pro stanovení komunikační strategie. Ve své práci ho mohou využít logopedi, speciální pedagogové, rodiče a všichni kdo pracují s jedinci s narušenými komunikačními schopnostmi.

Je určen k diagnostice jedinců jakéhokoli stáří, kteří se nachází v raných stádiích komunikace. Matrix je uzpůsoben pro jakýkoli typ komunikačního chování, včetně augmentativních a alternativních forem komunikace (AAK) a pre-symbolické komunikace (jako jsou gesta, výraz obličeje, pohled očí a pohyby těla). Je vhodný pro jedince, kteří mají jakýkoli typ či stupeň postižení, včetně těžkých a kombinovaných postižení, mentálního postižení a postižení smyslového či tělesného, tedy pro jedince u nichž se běžné diagnostické testy nedají využít. Pomocí tohoto diagnostického nástroje získáme následující informace:

 • na jaké komunikační úrovni /ze sedmi možných/ se jedinec nachází,
 • jaké splňuje důvody komunikace /ze 4 možných/,
 • jaké jsou možnosti další intervence pro daného jedince,
 • ověření úspěšnosti navržených strategických kroků.

Základním výstupem testu je jednostránkový Komunikační profil jedince a Seznam komunikačních dovedností, které nám pomohou rozhodnout jaké obecné komunikační cíle jsou přiměřené s ohledem na současné schopnosti jedince. Je možné stanovit obecný intervenční cíl (na jakou úroveň komunikace je třeba se zaměřit), a také specifický intervenční cíl (na jaké specifické komunikační chovánísdělení se zaměřit.)

Na semináři budou představeny kazuistiky, jejichž prostřednictvím budou účastníci seznámeni se záznamem a popisem aktuálního komunikačního chování jedinců s různým postižením a  návrhem vhodné strategie.

Obsah: Účastníci semináře se seznámí s online diagnostickým materiálem Komunikační profil Matrix, na jehož české verzi se podílely lektorky semináře.

Termín: 17.března 2016, od 9,00 do 15,00 hod.

Místo: Dětské centrum Paprsek, Svépravická 701, Praha 9 - Hloubětín - nová budova: Rodinné centrum Zdeňka Matějčka

Cena: pro členy LSMS: 600 Kč, pro nečleny LSMS: 800 Kč

Platbu uskutečněte převodem nebo složenkou na č.ú. 1937696339/0800, variabilní symbol – Vaše rodné číslo, specifický symbol – 1703

Chcete-li vystavit fakturu, pošlete včas fakturační údaje (IČ,DIČ,adresu zařízení)!

Platba pouze předem, doklad o zaplacení s sebou!

Přihlášku najdete na stránce Logopedické společnosti Miloše Sováka

-----------------------------------


DIAGNOSTICKÝ MATERIÁL KOMUNIKAČNÍ PROFIL MATRIX

Logopedická společnost Miloše Sováka

 • PhDr. Jana Pešková Ph.D
 • Kristýna Hemzáčková

Obsah: Účastníci semináře se seznámí s online diagnostickým materiálem Komunikační profil Matrix, na jehož české verzi se podílely lektorky semináře.

Termín: 17.února 2015, od 9,30 do 14,30 hod.

Místo: Dětské centrum Paprsek, Svépravická 701, Praha 9 - Hloubětín - nová budova: Rodinné centrum Zdeňka Matějčka

Náplň semináře Komunikační profil Matrix je hodnotící nástroj určený k přesnému stanovení způsobu komunikace daného jedince a k poskytnutí východiska pro stanovení komunikační strategie. Ve své práci ho mohou využít logopedi, speciální pedagogové, rodiče a všichni kdo pracují s jedinci s narušenými komunikačními schopnostmi.

Cena: pro členy LSMS: 500 Kč, pro nečleny LSMS: 700 Kč

Platbu uskutečněte převodem nebo složenkou na č.ú. 1937696339/0800, variabilní symbol – Vaše rodné číslo, specifický symbol – 1206

Platba pouze předem, doklad o zaplacení s sebou!

Přihlášku najdete na stránce Logopedické společnosti Miloše Sováka


DIAGNOSTICKÝ MATERIÁL KOMUNIKAČNÍ PROFIL MATRIX

Logopedická společnost Miloše Sováka

 • PhDr. Jana Pešková Ph.D
 • Kristýna Hemzáčková

Obsah: Účastníci semináře se seznámí s online diagnostickým materiálem Komunikační profil Matrix, na jehož české verzi se podílely lektorky semináře.

Termín: 3.října 2014, od 9,30 do 14,30 hod.

Místo: Dětské centrum Paprsek, Svépravická 701, Praha 9 - Hloubětín - nová budova: Rodinné centrum Zdeňka Matějčka

Cena: pro členy LSMS: 500 Kč, pro nečleny LSMS: 700 Kč

Platbu uskutečněte převodem nebo složenkou na č.ú. 1937696339/0800, variabilní symbol – Vaše rodné číslo, specifický symbol – 1206

Platba pouze předem, doklad o zaplacení s sebou!

Přihlášku najdete na stránce Logopedické společnosti Miloše Sováka

 

DIAGNOSTICKÝ MATERIÁL KOMUNIKAČNÍ PROFIL MATRIX – SUPERVIZNÍ SETKÁNÍ

Logopedická společnost Miloše Sováka

 • PhDr. Jana Pešková Ph.D
 • Kristýna Hemzáčková

Obsah: Seminář bude koncipován jako supervizní setkání těch, kdo se zúčastnili předchozích seminářů LSMS, kde byl tento diagnostický materiál představen a následně ho začali využívat ve své praxi. Očekáváme aktivní zapojení všech přítomných a vzájemnou výměnu zkušeností s Matrixem.Uvítáme vlastní případy účastníků, kdy na základě stanoveného komunikačního profilu můžeme společně vybrat nejvhodnější komunikační cíle a navrhnout vhodnou intervenci.

Termín: 4. prosince 2014, od 9,30 do 14,30 hod.

Místo: Dětské centrum Paprsek, Svépravická 701, Praha 9 - Hloubětín - nová budova: Rodinné centrum Zdeňka Matějčka

Cena: pro členy LSMS: 500 Kč, pro nečleny LSMS: 700 Kč

Platbu uskutečněte převodem nebo složenkou na č .ú. 1937696339/0800, variabilní

symbol – Vaše rodné číslo, specifický symbol – 0412

Platba pouze předem, doklad o zaplacení s sebou!

Přihlášku najdete na stránce Logopedické společnosti Miloše Sováka