Seminář: SOCIÁLNÍ UČENÍ, ČTENÍ S VYUŽITÍM GLOBÁLNÍ METODY, PSANÍ HŮLKOVÝM PÍSMEM, SOCIÁLNÍ POČTY

20. 10. 2017

Seminář je určen zájemcům z řad speciálních pedagogů, učitelů, vychovatelů a všech dalších pedagogických pracovníků, kteří pracují s dětmi s postižením.

Akreditace č.j.: MŠMT- 1270/2017-2-235

lektorky: PhDr. Jana Pešková, Ph.D., Krista Hemzáčková

počet hodin: 16 vyučovacích hodin (pro naplnění šablony II/2.1, Vzdělávání PP ZŠ - DVPP)

Termín: 1. –  2. 11. 2017, 9.30 – 17.30

místo konání: Dětské centrum Paprsek, Šestajovická 580, Praha 9

poplatek: 2900,- Kč

Přihlášky emailem na: horakova@svitani.cz

Obsah semináře:

Stručný přehled nejčastěji používaných metod ve výuce čtení s důrazem na globální a analyticko-syntetickou metodu.

  • Výuka čtení s využitím globální metody, seznámení s metodou a učební pomůckou První čtení, metodika výuky. Diagnostika (stanovení vývojové úrovně) dovedností a schopností k rozlišování zobrazených pojmů, slovní zásoba a úroveň porozumění řeči a následné stanovení vzdělávací strategie. Sociální čtení (definice, kategorie uživatelů). Sluchová syntéza slabiková a hlásková Tvarová představivost (hmatové vnímání).
  • Psaní hůlkovým písmem, seznámení s metodou a učební pomůckou Hůlková písanka, metodika výuky, ukázky pracovních listů, grafomotorika (úchopy, napodobení grafických tvarů).
  • Sociální počty – definice, sociální dovednosti v této oblasti, vývojová hlediska rozvoje matematických schopností v předškolním věku, diagnostika – orientační vyhodnocení vývojové úrovně matematických schopností a dovedností, metodická doporučení.
  • Prezentace případových studií. Prezentace videozáznamů, ukázky pomůcek. Absolventi semináře by měli být schopni vytvářet čtecí listy a čítanky a početnice, které respektují individuální zvláštnosti, schopnosti a dovednosti jedince s mentálním postižením.

Počítáme s aktivní účastí všech účastníků semináře.