SOCIÁLNÍ UČENÍ, ČTENÍ S VYUŽITÍM GLOBÁLNÍ METODY, PSANÍ HŮLKOVÝM PÍSMEM A SOCIÁLNÍ POČTY II. (WORKSHOP)

25. 9. 2013

/Workshop je určen pro pedagogické pracovníky, kteří jakýmkoliv způsobem pracují s dětmi s postižením a využívají globální metodu ve výuce čtení (příp. i mimo ni), či učební pomůcky První čtení a Hůlková písanka./

lektorky: PhDr. Jana Pešková, Ph.D., Krista Hemzáčková

počet hodin: 6

termín: 28. 11. 2013

uzávěrka přihlášek: 7. 11. 2013

kód programu: 2205/2013

místo: NÚV, Novoborská 372, 190 00 Praha 9

poplatek: 750,- Kč

odborný garant: Mgr. Adéla Zelenda Kupcová

obsah workshopu: Představení návazné učební pomůcky – První čtení II., ukázky pracovních (čtecích) listů a čítanek vytvořených podle individuálních potřeb žáka, prezentace různých způsobů práce s Prvním čtením a Hůlkovou písankou, shrnutí způsobů procvičování a metodických doporučení. Nové způsoby výuky matematických dovedností, orientace v oblasti kvantitativních vztahů, využití dovedností, ke kterým výuka sociálních počtů směřuje. Ukázky „početnic“ vytvářených s ohledem na individuální potřeby jedince s MP. Výměna zkušeností, prezentace pracovních materiálů účastníků, vyhodnocení úspěšnosti výuky čtení s využitím globální metody a psaní hůlkovým písmem /shrnutí z výzkumu, prezentace případových studií/ a sociálních počtů. Prezentace videozáznamů. Workshop je koncipován jako pracovní setkání pro pedagogické pracovníky, kteří jakýmkoliv způsobem pracují s dětmi s postižením a využívají globální metodu ve výuce čtení (příp. i mimo ni), či učební pomůcky První čtení a Hůlková písanka. Očekává se aktivní zapojení všech účastníků a jejich vzájemná výměna zkušeností. Účastníci si připraví prezentace (pracovní postupy, ukázky, videozáznamy) svých způsobů práce v oblasti výuky čtení, psaní a počtů.

Více informací a přihlášky najdete na stránce Národního ústavu pro vzdělávání