Možnosti využití sociálního učení při práci s žáky v ZŠ speciální

14. 12. 2011

Možnosti využití sociálního učení při práci s žáky v ZŠ speciální

Vydal Institut pedagogicko-psychologického poradenství České republiky, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků