Kniha o sociálním učení

27. 2. 2011

Vyšla kniha Možnosti využití sociálního učení při práci s žáky v ZŠ speciální

Jana Pešková, Krista Hemzáčková

Vydal Institut pedagogicko-psychologického poradenství České republiky, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků