SOCIÁLNÍ UČENÍ, ČTENÍ S VYUŽITÍM GLOBÁLNÍ METODY, PSANÍ HŮLKOVÝM PÍSMEM A SOCIÁLNÍ POČTY

20. 3. 2014

/Seminář je určen absolventům semináře "Sociální učení"/

Lektorky: PhDr. Jana Pešková a PhDr. Krista Hemzáčková

Termín: 13. květen 2014

Čas konání: 9:00 - 17:00 hodin

Místo konání: areál ZŠ Hradec Králové, Štefánikova 566

 

Akreditace: MSMT-2232/2013-201-138

Poplatek: 550 Kč

Poznámka: Workshop je koncipován jako pracovní setkání pro všechny, kteří jakýmkoliv způsobem pracují s dětmi s postižením a počítá s aktivním zapojením všech účastníků a vzájemnou výměnu zkušeností. Účastníci si připraví prezentace svých způsobů práce v oblasti výuky čtení, psaní a počtů.

Odborný garant: Mgr. Veronika Štěpánová (stepanova@cvkhk.cz)

Obsah: Workshop navazující na dříve uskutečněný seminář Sociální učení. Představení webového portálu Globální čtení, který představuje pokračování a rozšíření učební pomůcky První čtení, ukázky pracovních listů a čítanek vytvořených podle individuálních potřeb žáka, prezentace různých způsobů práce s Prvním čtením a Hůlkovou písankou, shrnutí způsobů procvičování a metodických doporučení. Výuka matematických dovedností s využitím Sociálních počtů. Ukázky početnic vytvářených s ohledem na individuální potřeby jedince s mentálním postižením. Výměna zkušeností, prezentace pracovních materiálů účastníků, vyhodnocení úspěšnosti výuky čtení s využitím globální metody a psaní hůlkovým písmem, využití dovedností, ke kterým výuka sociálních počtů směřuje. Shrnutí z výzkumu, prezentace případových studií. Prezentace videozáznamů.

Více informací a přihlášky najdete na stránkách Školského zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje