Sociální počty

17. 8. 2016

Sociální počty - doplnění textu a obrázků

Řada dětí s mentální retardací nemá potřebné schopnosti ve věku, kdy se s výukou matematických úkonů začíná, mnohé jich nedosáhnou nikdy. Proto se v rámci vzdělávání osob s mentálním postižením užívá tzv. sociální učení – učení v různých životních situacích a učení pro uplatnění v každodenním životě. Tento přístup je možné využít i v oblasti počtů, tehdy hovoříme o tzv. sociálních počtech. ... čtěte dále ...