Sluchová syntéza slabiková a hlásková

22. 1. 2012

Do kapitoly Přepoklad ypro čtení byly vloženy dvě podkapitoly Sluchová syntéza slabiková a Sluchová syntéza hlásková.