Seminář: SOCIÁLNÍ UČENÍ - ČTENÍ S VYUŽITÍM GLOBÁLNÍ METODY, PSANÍ HŮLKOVÝM PÍSMEM, SOCIÁLNÍ POČTY

1. 11. 2018

SOCIÁLNÍ UČENÍ - ČTENÍ S VYUŽITÍM GLOBÁLNÍ METODY, PSANÍ HŮLKOVÝM PÍSMEM, SOCIÁLNÍ POČTY

Seminář je určen zájemcům z řad speciálních pedagogů, učitelů, vychovatelů a všech dalších pedagogických pracovníků, kteří pracují s dětmi s postižením.

lektorky: PhDr. Jana Pešková, Ph.D., Krista Hemzáčková

počet hodin: 16 vyučovacích hodin (pro naplnění šablony II/2.1, Vzdělávání PP ZŠ - DVPP)

Termíny: 22. - 23.1.2019

Místo konání: Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ o.p.s. , Komenského 432, 530 03 Pardubice

Cena: 2.900 Kč

Bližší info a přihlášky: Dana Horáková, horakova@svitani.cz

 

Obsah semináře:

  • Stručný přehled nejčastěji používaných metod ve výuce čtení s důrazem na globální a analyticko-syntetickou metodu.
  • Výuka čtení s využitím globální metody, seznámení s metodou a učební pomůckou První čtení, metodika výuky. Diagnostika (stanovení vývojové úrovně) dovedností a schopností k rozlišování zobrazených pojmů, slovní zásoba a úroveň porozumění řeči (diagnostický materiál MATRIX) a následné stanovení vzdělávací strategie. Sociální čtení (definice, kategorie uživatelů). Sluchová syntéza slabiková a hlásková Tvarová představivost (hmatové vnímání).
  • Psaní hůlkovým písmem, seznámení s metodou a učební pomůckou Hůlková písanka, metodika výuky, ukázky pracovních listů, grafomotorika (úchopy, napodobení grafických tvarů).
  • Sociální počty – definice, sociální dovednosti v této oblasti, vývojová hlediska rozvoje matematických schopností v předškolním věku, diagnostika – orientační vyhodnocení vývojové úrovně matematických schopností a dovedností, metodická doporučení.
  • Prezentace případových studií. Prezentace videozáznamů, ukázky velkého množství pomůcek a učebních materiálů.
  • Absolventi semináře by měli být schopni vytvářet čtecí listy a čítanky a početnice, které respektují individuální zvláštnosti, schopnosti a dovednosti jedince s mentálním postižení
  • Počítáme s aktivní účastí všech účastníků semináře a s prostorem pro řešení aktuálních výukových strategií u jednotlivých žáků.