Pozvánka na seminář

18. 1. 2011

Pozvánka na seminář

SOCIÁLNÍ UČENÍ, ČTENÍ S VYUŽITÍM GLOBÁLNÍ METODY, PSANÍ HŮLKOVÝM PÍSMEM, SOCIÁLNÍ POČTY I. (ÚVODNÍ SEMINÁŘ)

(Seminář je určen zájemcům z řad speciálních pedagogů, učitelů, vychovatelů a všech dalších pedagogických pracovníků, kteří jakýmkoliv způsobem pracují s dětmi s postižením a zajímají se o netradiční, ale funkční výukové postupy, především ve výuce čtení, psaní a počítání.)

lektorky: PhDr. Jana Pešková, Ph.D., Krista Hemzáčková
počet hodin: 9
termíny: květen 2011 (bude upřesněno)
místo: IPPP ČR, Novoborská 372, 190 00 Praha 9