CELOSTÁTNÍ KONFERENCE

23. 4. 2014

Pořádá Logopedická společnost Miloše Sováka ve spolupráci s katedrou SPPG Pedagogické fakulty UK

OD ZÁPISU DO NÁSTUPU DO PRVNÍ TŘÍDY

Termín: 23. května 2014 od 9:00 do 14:00 hodin

Místo: Pedagogická fakulta univerzity Karlovy, M.D. Rettigové 4, Praha 1

PROGRAM KONFERENCE:

Dr. Václav Mertin – Školní zralost v roce 2014

Dr. Jaroslav Šturma – Školní zralost včera a dnes

Doc. Olga Zelinková – Riziko dyslexie v předškolním věku

Dr. Milena Zelenková – Školní zralost a cvičení nerozvinutých funkcí

Bc. Ivana Račinská, Mgr. Andrea Schmalzová, Dr. Blanka Housarová, Mgr. Denisa Klášterková, Mgr. Alena Štěpáníková - Zkušenosti s užíváním programu Hláskářu dětí s vývojovou dysfázií

Dr. Blanka Housarová - Kde je hranice přiměřené (dostatečné) úrovněřečových a komunikačních dovedností před zahájením školní docházky

Dr. Anna Kucharská, Dr. Špačková - Variabilita vývoje čtenářských dovedností u ohrožených dětí

Mgr. Ivana Bečková, Mgr. R.Ležalová - Příprava dětí na školu v MŠ z pohledu ČŠI (příspěvek do diskuse)

Mgr. Lucie Kolorosová - Přípravná třída - úspěšný start školního vzdělávání

Dr. Jana Pešková – Dítě s mentálním postižením na počátku školního vzdělávání

 

Volby do hlavního výboru LSMS

POSEZENÍ U KÁVY

SOUČÁSTÍ KONFERENCE BUDE PRODEJ POMŮCEK VŠICHNI ÚČASTNÍCÍ OBDRŽÍ OSVĚDČENÍ O ABSOLVOVÁNÍ JEDNODENNÍ VZDĚLÁVACÍ AKCE KONFERENČNÍ

POPLATEK

Členové LSMS 200 Kč, nečlenové 300 Kč, studenti a důchodci 100 Kč Platbu, prosím, uskutečněte převodem - č.ú. 1937696339/0800 u Č.s., Praha 1, variabilní symbol – Vaše rodné číslo, specif. symbol – 2305 Doklad o zaplacení s sebou! Konferenční poplatek je možné uhradit i na místě