CELOSTÁTNÍ KONFERENCE INOVATIVNÍ A EFEKTIVNÍ FORMY VZDĚLÁVÁNÍ U DĚTÍ S NKS

23. 4. 2013

CELOSTÁTNÍ KONFERENCE

ve spolupráci s katedrou SPPG Pedagogické fakulty UK

INOVATIVNÍ A EFEKTIVNÍ FORMY VZDĚLÁVÁNÍ U DĚTÍ S NKS

Termín: 17. května 2013 od 9 do 14 hodin

Místo: Pedagogická fakulta univerzity Karlovy, M.D.Rettigové 4, Praha 1

 • 8 – 9 hodin - prezence účastníků
 • 9 - 14 hodin - odborný program
 • 14 – 17 hodin - posezení u kávy

Předběžný odborný program:

 • Dr. Gavlas: Etika v pomáhajících profesích
 • Mgr. Ivana Vostárková: Od artikulace k vyslovení (se)
 • RNDr. M. Frič: Hodnocení poruch hlasu jako součást diagnostiky poruch komunikace
 • Mgr. Anna Kejíková: Včasná logopedická intervence v neonatologické praxi
 • Mgr. Nataša Habart Alešová: Inkluzivní vzdělávání
 • PaedDr. Zuzana Kaprová: Koordinace logopedické péče ve školství
 • Speciální škola Svítání - Mgr. Markéta Hujerová a Bc. Markéta Štěpánková: Nové učební materiály a metodiky pro žáky s mentálním a kombinovaným postižením
 • Marja Volemanová: Neuro – vývojová terapie.

Další přednášející a příspěvky jsou v jednání.

Součástí konference je prodej odborné literatury a pomůcek

Konferenční poplatek:

 • členové LSMS 200 Kč
 • nečlenové 300 Kč studenti
 • a důchodci 100 Kč

Platbu, prosím, uskutečněte převodem, složenkou (č.ú. 1937696339/0800 u ČS a.s., Praha- variabilní symbol – Vaše rodné číslo, specif. symbol – 1705).

Doklad o zaplacení prosím s sebou!. Konferenční poplatek je možné uhradit i na místě.