Pozvánka na konferenci

Psychopedická společnost
a
katedra speciální pedagogiky UK-PedF
zve všechny své členy, hosty a zájemce
o problematiku osob s mentálním postižením na

VÝROČNÍ ODBORNOU KONFERENCI 2012

„Vzdělávání ke konkurenceschopnosti“

součástí programu je prezentace webových stránek

globální čtení jednou z autorek p. Kristou Hemzáčkovou

Letošní konference Psychopedické společnosti bude věnována představení několika vybraných úspěšně realizovaných projektů EU „Vzdělávání ke konkurenceschopnosti“, jichž se zúčastnilo mnoho škol, institucí a zařízení v ČR. Formou psychopedického trhu budete mít možnost seznámit se s výsledky řešení jednotlivých projektů, pohovořit s jejich tvůrci, vyměnit si zkušenosti, nalézt náměty pro vlastní pedagogickou činnost a získat informace o procesu využívání grantů EU.


Konference se bude konat ve středu 1. února 2012
registrace od 9.00 hodin

v aule Pedagogické fakulty UK Praha 1, M.D.Rettigové 4
(od vrátnice vpravo přes dvůr, přízemí - vchod do auly vlevo)

Zahájení v 10.00 hodin

Konferenční poplatek 100,- Kč pro členy společnosti a důchodce, 200,- Kč pro ostatní.
Studenti UK - PedF – zdarma.

Žádáme členy Psychopedické společnosti, aby uhradili členský příspěvek (v minimální výši 100,- Kč) na rok 2012 přiloženou složenkou, případně při registraci na konferenci.

Na konferenci budou navazovat odborné semináře. Místo konání seminářů, jejich obsahovou náplň a začátek najdete na webových stránkách Psychopedické společnosti nebo katedry speciální pedagogiky.

V Praze 6 . 1. 2012

PaedDr. Jaroslava Zemková, Ph.D. v.r.
předsedkyně Psychopedické společnosti

a

Doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D. v.r.
vedoucí katedry speciální pedagogiky

 

PROGRAM ODBORNÉ KONFERENCE Psychopedické společnosti


10.00-10.10 J. Zemková, Zahájení konference

10:10-10.40 Ing. Markéta Novotná, konzultantka projektů financovaných ze SFEU, Evropské fondy

10.40-10.45 J. Pešková, Úvodní slovo k psychotrhu

10.45-10.55 garanti (8) Vstupní informace k jednotlivým stanovištím

10.55-11.00 Přesun ke stanovištím

11.00-13.30 Prezentace jednotlivých projektů /viz seznam níže, prezentace proběhnou celkem 5x v časech 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00/


STANOVIŠTĚ – ROZDĚLENÍ

 1. MS, Motýlek/Kopřivnice - UČEBNICE A DIDAKTICKÉ POMŮCKY: V JAZYCE VOKS – Čtení, Počty, Psaní, Výtvarná výchova, Hudební výchova,  Pracovní výchova,  Pohádky a říkadla,  Člověk a jeho svět
 2. MS, Motýlek/Kopřivnice - POČÍTAČOVÝ PROGRAM VOKS - výuková lekce VOKS v počítačové formě
 3. VS v rohu u PC, K. Hemzáčková - GLOBÁLNÍ ČTENÍ – webové stránky www.Globálníčtení.cz
 4. VS – vpravo, Jihlava/Demlova - TRAMPOTERAPIE
 5. VS – vpravo, Jihlava/Demlova- ARTETERAPIE
 6. VS (vzadu), L.Kubová - Čteme obrázky, procesní schémata, Řeč obrázků,piktogramy, Znak do řeči – VOLNÁ ŘADA POMŮCEK PRO ALTERNATIVNÍ KOMUNIKACI
 7. VS  - vlevo, Jihlava/Březinova – SEXUÁLNÍ A RODINNÁ VÝCHOVA u žáků s MP – metodika
 8. VS  - vlevo, Jihlava/Březinova- VYUŽITÍ PRVKŮ MUZIKOTERAPIE ve výuce HV na ZŠ speciální
 9. AULA, nahoře, Kladno-ZAHRADA – SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÁ DÍLNA podpora rozvoje pracovních a sociálních schopností osob s MP
 10. AULA,dole, Humanitas-Profes-AKTIVAČNÍ CENTRA. Speciální vzdělávací aktivity pro osoby s nejtěžšími formami zdravotního postižení prostřednictvím aktivačních center v rámci speciálních škol
 11. CH, Pardubice- Svítání - ČTENÍ A PSANÍ – učební pomůcky a pracovní listy pro žáky Základní školy speciální
 12. CH, Pardubice- Svítání – SMYSLOVÁ VÝCHOVA A VĚCNÉ UČENÍ učební pomůcky a pracovní listy pro žáky  Základní školy speciální
 13. CH, Pardubice- Svítání  - POČTY A REHABILITAČNÍ VZDĚL. PROGRAM učební pomůcky a pracovní listy pro žáky  Základní školy speciální
 14. AULA uprostřed, Ing.Novotná - KONZULTACE K PROJEKTŮM financovaných ze SFEU


MS – MALÝ SÁL
VS – VELKÝ SÁL
CH – CHODBA
AULA