Činnosti

Činnosti - máváČinnosti - meleČinnosti - meteČinnosti - pereČinnosti - voláČinnosti - pijeČinnosti - ležíČinnosti - jedeČinnosti - lezeČinnosti - sedíČinnosti - vaříČinnosti - kopeČinnosti - sekáČinnosti - házíČinnosti - neseČinnosti - šijeČinnosti - píšeČinnosti - dáváČinnosti - myjeČinnosti - stojíČinnosti - jdeČinnosti - spíČinnosti - čteČinnosti - jíČinnosti - pomáháČinnosti - kupujeČinnosti - malujeČinnosti - dívá seČinnosti - hraje siČinnosti - kope míčČinnosti - plaveČinnosti - slyšíČinnosti - stříháČinnosti - taháČinnosti - veze